Akademia Wynagrodzeń

Budowa Skutecznego Systemu Wynagradzania

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest poszerzenie wiedzy specjalistów ds. kadr i płac, specjalistów ds. personalnych oraz HR Business Partnerów o zagadnienia dotyczące zarządzania wynagrodzeniami.

Szkolenie składa się z trzech części:

Moduł I. Idea i model Total Reward

Moduł II. Systemy i narzędzia

Moduł III. Przeglądy i podwyżki

w trakcie których uczestnicy poznają proces tworzenia, wdrażania i utrzymania systemów wynagrodzeniowych.

Pracujemy na przykładach i korzystamy z narzędzi używanych w codziennej pracy przez ekspertów compensation & benefits.

Każdy moduł prowadzony jest przez dwóch trenerów.

Grupy: do 16 uczestników

Terminy szkoleń:

Moduł I. Idea i model Total Reward            – 10 kwietnia 2019

Moduł II. Systemy i narzędzia                     – 16 maja 2019

Moduł III. Przeglądy i podwyżki                  – 11 czerwca 2019

Miejsce szkolenia: Warszawa

Koszt szkoleń:

Całe szkolenie (3 moduły)            – 4.500 pln

Jeden moduł                                – 1.800 pln


WARUNKI UCZESTNICTWA

Pierwszą czynnością w procesie rejestracji na szkolenie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Zgłaszającemu zostanie wysłana w ciągu 1 dnia roboczego wiadomość o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt.

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z Uczestników otrzyma fakturę pro-forma w celu dokonania płatności za szkolenie.

Wysyłając zgłoszenie Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych osoby Zgłoszonej w bazie danych ProPeople oraz ich przetwarzanie dla potrzeb prowadzonej działalności oraz działań marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jak również art. 23 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość poprawiania/usunięcia ich.

Idea i model Total Reward 

prowadzący: Joanna Liksza, Natalia Gulina

 1. Powitanie i poznanie Uczestników 
 2. Złoty Krąg – Simon Sinek 
 3. Idea systemu wynagradzania

Przerwa                                                                                            

 1. Model Total Reward 
 2. Kim jest nasz Klient? 
 3. Budujemy naszą ofertę TR 

Przerwa obiadowa                                                                                       

 1. Filary systemu wynagradzania
 2. Wynagradzać z kulturą
 3. Jak nasza oferta wspiera kulturę firmy? 

Przerwa                                                        

 1. HR Excellence Model                                 
 2. Rola Compensation & Benefits Managera 
 3. Proces budowy systemu wynagradzania i zarządzania wynikami
 4. Podsumowanie i zakończenie

Systemy i narzędzia

prowadzący: Natalia Gulina, Magdalena Miąsek

 1. Wstęp:
  • Idea wynagradzania – Model Total Reward
  • Budowa skutecznego systemu wynagradzania
  • Terminologia
 1. Opis stanowiska
 2. Waga stanowiska w organizacji:
  • Waga stanowiska w organizacji – mapowanie
  • Waga stanowiska w organizacji – wartościowanie
 1. Taryfikator
 2. Polityka wynagrodzeń i raporty płacowe:
  • Co powinna uwzględniać polityka wynagrodzeń
  • Wybór rynku odniesienia
  • Linia praktyki płacowej i Compa-Ratio
  • Strategia płacowa firmy w odniesieniu do konkurencyjności na rynku
  • Grady firmowe vs rynkowe
  • Czy i jak określać min, optimum i max w tabeli wynagradzania
  • Regulamin wynagradzania – budowa, konsultacje z przedstawicielami pracowników, zatwierdzanie i wprowadzenie
 1. Audyt systemu wynagrodzeń w organizacji i kryteria oceny jego efektywności
 2. Kto powinien brać udział w tworzeniu polityki wynagrodzeń i jaka jest jego rola?
 3. Jak powstają raporty płacowe i jak współpracować z dostawcami danych płacowych?

Przeglądy i podwyżki

prowadzący: Joanna Liksza, Magdalena Miąsek

 1. Mechanizm zmiany wynagrodzeń – podwyżki wynagrodzeń:
  • Cel realizacji podwyżek wynagrodzeń
  • Określanie poziomu wynagrodzeń w kontekście strategii i polityki płacowej firmy
  • Wskaźniki ekonomiczne i działania konkurencja – wpływ na politykę płacową firmy
  • Niezbędne informacje do realizacji procesu podwyżek wynagrodzeń
  • Kroki milowe realizacji podwyżek wynagrodzeń
  • Podwyżki, a budżetowanie kosztów HR
 1. Planowanie zatrudnienia:
  • Planowaniu poziomu zatrudnienia, a strategia firmy
  • Kroki milowe budowania budżetu kosztów HR
  • Planowanie poziomu zatrudnienia – warsztat praktyczny
 1. Budżetowanie kosztów HR:
  • Budżetowanie kosztów osobowych i rzeczowych HR – najlepsze praktyki
  • Kroki milowe budowania budżetu kosztów HR
  • Informacje i decyzje niezbędne do budowy budżetu kosztów HR
  • Budżetowanie poszczególnych składników – warsztat praktyczny
 1. Moduł dodatkowy
 2. Systemy płac zmiennych
 3. Projektowanie systemów świadczeń dodatkowych i zarządzanie benefitami

Dane do faktury:

Moduły:
Moduł I. Idea i model Total RewardModuł II. Systemy i narzędziaModuł III. Przeglądy i podwyżki

(*) Pole wymagane

 

JAK WYNAGRADZAĆ Z KULTURĄ

4 kroki do zbudowania systemu wynagrodzeń wspierającego kulturę organizacyjną firmy

W TRAKCIE TEGO SZKOLENIA ZAPROJEKTUJESZ

Szkic systemu total reward, który będzie wspierał wartościowe zachowania i postawy pracowników oraz stanowił dla nich wartość, dzięki której będą chcieli u Ciebie pracować

KROK PO KROKU

WSPÓLNIE ODPOWIEMY NA NASTĘPUJĄCE PYTANIA:

Czym jest wartość? Elementem kultury a może obietnicą zysku?

Jak tworzyć środowisko wspierające wartości?

Jak zaprojektować system wynagradzania pracowników oparty na wartościach?

Jak mówić o wartości Twojego systemiu total reward?

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA

 • Czas trwania: 1 dzień (w godz. 9.30-16.30)
 • Miejsce szkolenia: Warszawa
 • Termin szkolenia: 29 03 2019 r.
 • Cena szkolenia: 1.377 zł netto (+23% VAT)
 • Cena szkolenia dla Członków Klubu cbHR: 1.277 zł netto. (+23% VAT)
 • Prowadzący: Joanna Liksza, Natalia Gulina

Podczas szkolenia zapewnimy Państwu przerwę kawową pełną pysznych, domowych ciasteczek
i świeżych owoców oraz lunch z opcją wegetariańską do wyboru.

Szkolenie jest prowadzone przez ProPeople Joanna Liksza (dalej: ProPeople). Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa.

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Pierwszą czynnością w procesie rejestracji na szkolenie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Zgłaszającemu zostanie wysłana w ciągu 1 dnia roboczego wiadomość o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt.

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z Uczestników otrzyma fakturę pro-forma w celu dokonania płatności za szkolenie.

Wysyłając zgłoszenie Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych osoby Zgłoszonej w bazie danych ProPeople oraz ich przetwarzanie dla potrzeb prowadzonej działalności oraz działań marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jak również art. 23 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość poprawiania/usunięcia ich.

Dane do faktury:

(*) Pole wymagane

Szkolenie Akademii Wynagrodzeń ProPeople

Jak budować efektywność indywidualną – początek podróży z Insights Discovery

Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku.

Zapraszamy Was do wyruszenia w najwspanialszą podróż do poznania samego siebie, swoich marzeń, pragnień i celów. Naszym przewodnikiem będzie Carl Gustav Jung, szwajcarski psycholog, naukowiec, artysta. Jego teoria typów osobowości stanowi bazę modelu Insights Discovery, opisującego indywidualny styl funkcjonowania. To dzięki niej możemy odkryć olbrzymi potencjał, który w nas tkwi, rozwinąć go i w zgodzie z sobą coraz lepiej poznawać nasze otoczenie.

 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA

 • Czas trwania: 1 dzień (w godz. 9.30-16.00)
 • Miejsce szkolenia: Warszawa
 • Termin szkolenia: Wkrótce
 • Cena szkolenia: 1.377 zł netto (+23% VAT)
 • Cena szkolenia dla Członków Klubu cbHR: 1.277 zł netto. (+23% VAT)
 • Prowadzący: Joanna Liksza, Natalia Gulina
 • Szkolenie jest prowadzone przez ProPeople Joanna Liksza (dalej: ProPeople). Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa.
 • W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 15 osób.

Agenda szkolenia

I Wstęp                                                                                                                                         

 1. Powitanie i omówienie programu
 2. Icebeaker
 3. Cele
 4. Podstawowe zasady
 5. Zrozumienie siebie i innych

II Klucz do efektywności indywidualnej                                                                             

 1. Siła percepcji
 2. Energie kolorystyczne Insights
 3. Festiwal Barw – ćwiczenie
 4. Postawy i preferencje

III Praktyczne zastosowanie (część I)                                                                 

 1. Rozpoznawanie stylów
 2. Adaptacja i akomodacja

PRZERWA OBIADOWA

IV Praktyczne zastosowanie (część II)                                                                 

 1. Wartości wnoszone do zespołu
 2. Efektywna komunikacja
 3. Angażowanie

V Podsumowanie i zakończenie szkolenia                                                  

WARUNKI UCZESTNICTWA

Pierwszą czynnością w procesie rejestracji na szkolenie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Zgłaszającemu zostanie wysłana w ciągu 1 dnia roboczego wiadomość o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt.

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z Uczestników otrzyma fakturę pro-forma w celu dokonania płatności za szkolenie.

Wysyłając zgłoszenie Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych osoby Zgłoszonej w bazie danych ProPeople oraz ich przetwarzanie dla potrzeb prowadzonej działalności oraz działań marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jak również art. 23 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość poprawiania/usunięcia ich.

Dane do faktury:

(*) Pole wymagane

Szkolenie Akademii Wynagrodzeń ProPeople

Jak utworzyć i wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy III Edycja – WARSZTAT

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w praktyce będą wdrażały PPK, tj. między innymi do:

 • Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów HR
 • Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. wynagrodzeń
 • Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. systemów motywacyjnych
 • Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów Compensation & Benefits/specjalistów ds. Rewards/ specjalistów ds. Remuneration
 • Dyrektorów/kierowników/managerów/ HR Business Parterów/specjalistów ds. personalnych/ specjalistów ds. wynagrodzeń i systemów motywacyjnych
 • Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów ds. Szkoleń
 • Dyrektorów/kierowników/managerów/specjalistów Finansów i Kontrolingu

 

 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA

 • Czas trwania: 1 dzień (w godz. 9.00-16.00)
 • Miejsce szkolenia: Warszawa
 • Termin szkolenia: Wkrótce
 • Cena szkolenia: 1.377 zł netto (+23% VAT)
 • Cena szkolenia dla Członków Klubu cbHR: 1.277 zł netto. (+23% VAT)
 • Prowadzący: Joanna Liksza, Magdalena Miąsek
 • Szkolenie jest prowadzone przez ProPeople Joanna Liksza (dalej: ProPeople). Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa.

Agenda szkolenia

09:00

 • Powitanie

09:15

 • Nasza emerytura vs aktualne wynagrodzenie
 • Pracowniczy Plan Kapitałowy (PPK) nowa możliwość
 • gromadzenia dodatkowego kapitału na emeryturę
 • PPK – podstawa prawna

10:30

Przerwa Kawowa

10:45

 • PPK – poszczególne etapy wdrożenia nowego procesu
 • PPK – obowiązki i uprawnienia uczestników procesu

13:00

 • Lunch

14:00

 • c.d. PPK – obowiązki i uprawnienia uczestników procesu
 • Jak zakomunikować PPK
 • Istotne czynniki sukcesu wdrożenia PPK

15:30

 • Dyskusja i podsumowanie Spotkania

16:00

 • Wręczenie certyfikatów i zakończenie Spotkania

WARUNKI UCZESTNICTWA

Pierwszą czynnością w procesie rejestracji na szkolenie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. Zgłaszającemu zostanie wysłana w ciągu 1 dnia roboczego wiadomość o potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt.

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z Uczestników otrzyma fakturę pro-forma w celu dokonania płatności za szkolenie.

Wysyłając zgłoszenie Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych osoby Zgłoszonej w bazie danych ProPeople oraz ich przetwarzanie dla potrzeb prowadzonej działalności oraz działań marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016 /679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), jak również art. 23 ust. 1 pkt. 1) oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych, jak i możliwość poprawiania/usunięcia ich.

Dane do faktury:

(*) Pole wymagane